ระบบประกาศผลและพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 (Pre-ONET Math Test 2017)
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ ความเจริญ และประสบผลสำเร็จสืบไป

ประกาศผลแบบรวม "แยกระดับชั้น "

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "นักเรียนที่เข้าแข่งขัน"